Nu över 115.000 nedladdningar av GOM Inspect gratisprogramvara

GOM Inspect får fler och fler användare. Gratisprogramvaran har blivit ett viktigt verktyg för de som
- vill ta del av illustrativa mätrapporter
- vill kommunicera ut lättbegripliga mätresultat inom och utom den egna organisationen
- själv önskar skapa enkla eller avancerade mätrapporter
- önskar hantera 3D-scanningsdata

CAD-Surface-Comparison-Measurement_Plan_gear_housing_white_EN.jpg

GOM Inspect är certifierad av Tyska nationella mätinstitutet PTB och amerikanska NIST (National Institute of Standards and Technology) vilka har testat GOM Inspect och placerat programvaran i den bästa klassen med de minsta avvikelserna.

Cascade håller endagarskurser i GOM Inspect. Vi håller dels kurser på vårt kontor men även ute hos kunder om flera personer önskar utbilda sig.

Under 2018 har vi planerat in 4 kurstillfällen på vårt kontor i Mölndal.
24 januari
18 april
12 september
7 november

Utbildningspriset är 1.500 SEK inkl lunch. Varje deltagare tar med sig sin egen PC med nedladdad GOM Inspect.
Mer information om GOM Inspect och knapp för nedladdning finns här

Ta gärna kontakt med vårt kontor i Mölndal om du är intresserad av information om, och kurs i, GOM Inspect.

news_2010-10-25_gom_inspect_en.jpeg
evenemangBörje Larsson