GOM 3D Metrology Conference 2017

GOM har under mer än 15 års tid haft ett användarmöte kallat ”GOM user meeting”. Användarmötet har under senare år mer uppfattats som en konferens varför namnet har ändrats till ”GOM 3D Metrology Conference 2017” och därmed är den även öppen för personer som inte är användare.

Årets konferens äger rum den 26-27 september hos GOM i Braunschweig. Målet med konferensen är att erbjuda en plattform för utbyte av erfarenhet och kunskap för ledning, mätavdelning och utvecklingsingenjörer. Presentationerna och diskussionerna koncentreras på reduktion av utvecklingstider, ökad processäkerhet och optimering av produktion. Exempel på årets talare är personer från Audi, Boeing, BMW, Canmet, DTU, GE, Liebherr-Aerospace, Opel, Porsche, Rolls-Royce, SAIC, Sandvik, Tata Steel, Thyssen, TU Wien, Volkswagen med flera.
Läs mer om presentationerna här

Konferensen kommer som tidigare att ha en teknisk utställning där GOMs optiska mätteknik visas upp. Ett team av experter är tillgängliga för demonstrationer och diskussioner.

Konferensen är gratis och äger rum i GOMs lokaler i Braunschweig, Tyskland.

Mer information om program och registrering finner du här

header_gom-conference-2017_en.jpg
evenemangBörje Larsson