ATOS Capsule för avancerad 3D-scanning

Capsule1.png

ATOS Capsule är framtagen för att leverera bra resultat vid scanning av komplicerade artiklar. Vid mätning av  blanka artiklar eller artiklar med små radier/detaljer krävs att scanningssystemet kan ge ett noggrant och detaljrikt resultat. ATOS Capsule kan användas för kvalitetskontroll som manuellt system eller i en helautomatiserad ScanBox.

Capsule 2.png

Resultatet ovan visar hur bra resultatet kan bli med en Capsule på denna blanka yta.

Capsule 3.png

En jämförelsebild mot CAD-modell visar avvikelser i färg. Och bilden nedan några måttavvikelser.

Capsule 4.png

Videon nedan visar hur mätningen går till en ScanBox 4105.

Tag gärna kontakt med Cascade om du vill prova eller veta mer om ATOS Capsule.

nyheterBörje Larsson