GOM Software 2018

I juli släpptes den nya programvaruversionen som innehåller en hel del nya och förbättrade funktioner. Vi tänkte här kort berätta om några av dem för ATOS. 

Smart Inspection
För form- och lägesanalyser (GD&T) har GOM Software 2018 funktioner som automatiskt känner igen geometriska element och friformsytor. Funktionerna resulterar i att analyserna kan utföras snabbare och enklare. Nedan visar en video hur det fungerar.
 

En annan nyhet är analyser av släppningsvinklar vilket kan vara tacksamt vid flertalet applikationer. Videon nedan visar funktionerna.

 

Nästa steg inom inspektion av fordonskarosser.
GOM Software 2018 har optimerat arbetsflödet för funktionen "Robogrammetry" så att mätningen går snabbare och med ännu bättre noggrannhet. Vidare kan nu även granbultar och gängade hål analyseras tack vare nya mätprinciper. Även funktionerna för gap & flush har förbättrats så att användarspecifika önskemål kan hanteras.

Digital sampassning
I den nya versionen kan digital sampassning ske mellan flera detaljer. Sampassning kan även ske mellan två scannade mesher. Denna funktion öppnar upp för digital inspektion av gap & flush istället för fysisk sampassning. Se mer om detta i videon nedan.

Ytterligare exempel på nyheter är
- Förbättrad import av CT-data
- Interaktivt presentationsläge
- En blandning av olika datatyper kan exporteras
- Utökad funktion för analys av defekter på ytor
- Utvärdering av fotogrammetriresultat
- Förbättrad postprocessning av polygonmesh
-
-
- Augment reality. Ett nytt sätt att visa upp inspektionsresultat. Se videon nedan.

Ta gärna kontakt med Cascade för mer information och utbildning i den nya programvaruversionen.

nyheterBörje Larsson