Toleransstandard sätts automatiskt för gjutgods

Olika toleransstandarder finns inbyggda i ATOS Professional och GOM Inspect Professional. Har du många mått på ett gjutgods med toleranser enligt exempelvis DIN_EN_ISO_8062-3 finns det en funktion i ATOS-programvaran som automatiskt sätter toleranserna på ditt scannade gjutgods.

Du väljer Standarder under ”Edit”->”Tolerance table” se bilderna nedan

del1.JPG
del2.JPG

Funktionen sparar en hel del tid vid skapandet av rapporter, speciellt om det är många mått som skall redovisas.

tips-tricksBörje Larsson