Fördelar med Model Based Definition - Nytt seminarium i Västerås

I början av februari hade vi en så stor uppslutning på seminariet i Mölndal att vi i Västerås den 24 april åter demonstrerar Model Based Definition (MBD) processen, från en tydlig toleransspecifikation, balansering av kvalitet och produktionskostnaden till inscanning, automatisk mätning och avvikelserapport.

 

Agenda:
• Presentation Cascade Control och Ariadne Engineering
• Model Based Defnition konceptet.
• Definition av geometriska toleranser samt form och läge med MBD modul i CAD (förevisas i Creo).
• Toleransanalys baserad på 3D PMI information i CAD (förevisas i Creo).
• Balansering av kvalitet vs tillverkningskostnaden.
• 3D-scanning av fysisk detalj med GOM ATOS automatiserad såväl som manuell utrustning.
• Automatiserad mätberedning och kvalitetskontroll baserad på PMI-data utföres i GOM Inspect.


När: 2019-04-24  (13:00 – 16:00). Seminariet är avgiftsfritt
Var: Ariadnes lokaler, Flottiljgatan 61 • 721 31 Västerås
Anmälan: Skicka din anmälan till 3dscan@cascade.se

evenemangBörje Larsson