ARAMIS-nyheter i revision 2016

GOM har från och med nu gått över till att varje sommar släppa en ny programvaruversion som får namnet det år versionen släpps vilket innebär att årets nya version på programvara heter 2016.
För området Testning har ARAMIS 2016 fått en hel del nyheter vilka vi här kortfattat beskriver några av dem.

GOM Snap 2D

Gom erbjuder en gratis programvara för att fånga bilder i 2D från USB3 kameror via ett generiskt interface (GenICam). Bilder som fångats med GOM Snap 2D kan direkt utvärderas i GOM Correlate (gratisprogram). GOM Correlate erbjuder en mängd olika funktioner för utvärdering av bildserier i 2D vid testning. Kombinationen GOM Snap 2D och GOM Correlate är en utmärkt lösning för att använda befintliga kameror för enkla tester i 2D.

Extensometer

I ARAMIS 2016 finns en ny och förbättrad funktion "Extensiometer" där funktionen bland annat i realtid kan visa hur en längd på ett objekt ändrar sig vid en deformation. Se mer om denna funtion i filmen ovan.

Punkter visas som texturer

För att enklare kunna se deformationer i enskilda punkter kan de numera visas som texturer (färger) på den yta de sitter på. Se mer i videon ovan.

 
nyheterUlf Lindqvist