Nya ATOS Capsule för bästa precision på små detaljer

Den nya produkten används för kvalitetssäkring av små till medelstora detaljer och utmärker sig genom sin höga precision och möjlighet att fånga små detaljer. ATOS Capsule används, till exempel för första artikelinspektion av kugghjul, turbinblad och medicinska detaljer. 

Utöver ytavvikelser från CAD-modell skapas form- & lägesdata och detaljerad information automatiskt. GOM släpper nu en ny ATOS 3D-scanner med namnet Capsule. Utmärkande för ATOS Capsule är att den redovisar ett resultat på mindre och medelstora detaljer som vi inte sett tidigare. 

 

ATOS Capsule kan användas som manuellt system, semiautomatiskt och med full automation i en ATOS ScanBox. I en den manuella uppsättningen används ett bordsstativ enligt bilden. Den semiautomatiska lösningen innehåller en treaxlig enhet och den helautomatiska finns för flera ScanBox-varianter. I den standardiserade mätmaskinen ATOS ScanBox används ATOS Capsule för helautomatisk mätning och inspektion. ATOS ScanBox är en komplett optisk 3D mätmaskin som utvecklades av GOM för en effektiv kvalitetskontroll i produktion och tillverkningsprocesser. 

 

Med fotogrammetriska tillägg via sensorn ATOS Plus, kan större komponenter eller flera detaljer mätas samtidigt i en ATOS ScanBox, och samtidigt öka den totala noggrannheten på samma gång. 

Två versioner av ATOS Capsule finns med olika detaljnivåer. Systemet fångar 8 eller 12 miljoner punkter per scanning med utbytbara mätområden. Måtten på sensorn, sin låga vikt och det korta arbetsavståndet förenklar dess tillämpning i praktiken.

Ta gärna kontakt med Cascade om du vill veta mer om ATOS Capsule eller se den hos oss i Mölndal.

 
 
nyheterBörje Larsson