Robogrammmetry - 3D-scanning av större komponenter

Robogrammetry

GOM har tagit fram ett nytt koncept med namnet Robogrammetry när det gäller 3D-scanning av större komponenter som karosser etc. Utmaningen har varit att finna en metod som innebär att scanningen kan göras noggrann med så lite preparationsarbete som möjligt.

De har utvärderat ett flertal olika metoder för att finna ut vilken som klarar av kraven.

Alternativ 1

var "best-fit inpassning av enskilda scanningar utan fotogrammetri":

+ inga referenspunkter behövs
+ ingen fotogrammetri behövs
+ oberoende av temperatur eller robotens stabilitet

- dålig repeterbarhet vid mätning, ( > 0,3 mm)
- mycket dålig absolut noggrannhet, > 1 mm och formberoende)

Alternativ 2

var "användning av robotens repeterbarhet utan fotogrammetri"

+ ingen fotogrammetri behövs
+ inga referenspunkter behövs vid seriemätning

- manuell preparering av masterpart med referenser och behov av initial mätning
- noggrannheten är beroende av omgivande temperatur och robotens stabilitet
- dålig repeterbarhet, ( > 0,15 mm)
- dålig absolut noggrannhet, ( > 0,3 mm)
- i det fall tvekan finns på mätningen måste en ny initial mätning av master göras

Alternativ 3

var "Robogrammetry med referenskuber"

- / + acceptabel ansträngning för utplacering av mindre antal referenskuber

+ mycket bra repeterbarhet, ( < 0,05 mm)
+ oberoende av omgivande temperatur och robotens stabilitet
+ bra kontroll av absolut noggrannhet

Alternativ 3 valdes av GOM som lösning. Bilden nedan visar tranformationsstabilitet utan referenskuber.

Inga referenskuber

Bilden nedan visar transformationsstabilitet med referenskuber. På en bilkaross behövs det 60-120 kuber beroende på kravsättningen. Behov av antal kuber och dess position på karossen räknas fram och visas automatiskt.

Referenskuber

Robogrammetry-funktionaliteten är införd i GOMs programvaruversion 2016. Fördelarna med Robogrammetry är kort preparationstid, mycket bra absolut noggrannhet och mycket bra repeterbarhet vilket resulterar i en stabil process.

 
nyheterUlf Lindqvist