SRAM

SRAM

Det finns tre stora tillverkare av växelkomponenter till cyklar i världen (Shimano, SRAM och Campagnolo) där SRAM är en med ca 3.500 anställda. Alla som cyklar vet hur viktigt det är att växlarna fungerar som de skall och då är det viktigt att komponenterna håller hög klass vilket medför att de har toleranser som måste kontrolleras på ett bra sätt.

Som ett exempel på objekt från SRAM kommer här ett aktuellt fall där SRAM tillverkar en av deras kassetter på bakhjulet i ett enda stycke.

Här ser ni den tuffa uppgiften att fräsa ut kassetten från ämnet.

 

Vad är det då för mått mm som skall kontrolleras? Som ni ser är det traditionellt en "skog" av mått som är intressanta och att fånga dessa är en utmaning för ett traditionellt mätsystem.

 

För att kontrollera den tillverkade kassetten på ett smidigt sätt använder SRAM ATOS-system där de 3D-scannar kassetten och jämför mot CAD-modellen. De får en mycket bra överblick om aktuella toleranser innehålls och kan därmed få en enklare och snabbare kvalitetskontroll.

 

Vidare kan de med hjälp av ATOS-system kontrollera form-&lägeskrav på detaljer som kan vara svåra att fånga med traditionella mäthjälpmedel.

 

Tack vare det här nya arbetsättet har SRAM fått ett verkyg för kvalitetskontroll som på ett enkelt sätt kan kontrollera deras detaljer på ett sätt de inte klarat av tidigare. Likaså har de funnit ut att det här sättet att kommunicera mätresultaten är det bästa de haft.

 
nyheterUlf Lindqvist