Tuotteet

 
OBJ_GRAF-0000007790-XX-001.jpg
 

Muodon mittaaminen

Korkealaatuista ja tarkkaa muotojen 3D-skannausta. Optinen deformaatiomittaus muodoille ja pisteille sekä staattisesti, että dynaamisesti. Cascade är on GOM mbH maahantuoja  Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Eestissä. 

3D-scanning

ATOS-sarjan teolliset 3D-skannerit tuottavat tarkkaa mittadataa pienillä yksityiskohdilla. ATOS-järjestelmä mittaa nopeasti, ja jopa täysin automaattisesti. ATOS tuottaa kolmiulotteista mittadataa ja analyyseja teollisille komponenteille. Peltiä, työkaluja, muotteja, turbiinin siipiä, ruiskuvalettuja muoviosia, valukappaleita jne. Yksittäisten pisteiden tai laserilla mittaamisen sijaan ATOS taltioi mittauskohteen koko pinnan ja yksityiskohdat tarkasti. Tuloksena tarkka pistepilvi, tai polygoniverkko.

ATOS on laajalti käytössä eri teollisuuden alueilla ja pystyy mittaamaan erikokoisia kohteita, erilaisia pintatyyppejä ja muotoja. ATOS tarjoaa:

 • Äärimmäisen tarkkaa 3D-mittausta
 • Yksityiskohtaisia korkearesoluutioisia 3D-skannauksia
 • Nopeaa tiedonkeruuta
 • Kehittynyttä tarkastustoiminnallisuutta
 • Kokonaisvaltaista mitta-analyysia
 • Pätevää raportinhallintaa

Automatiserad inspektion och kvalitetskontroll

Teollisuudessa automatisointi lisääntyy reipasta tahtia. GOM tarjoaa valmistaville yrityksille innovatiivisia ratkaisuja jotka mahdollistavat optisen mittaustekniikan integroinnin saumattomasti osaksi automaattisia prosesseja. GOM:lla on kokemusta mittausratkaisujen kokonaisuuksien integroinnista ja asettaa uusia standardeja prosessiturvallisuudessa ja helppokäyttöisyydessä.

GOM:n optisen mittauksen automaatioratkaisut tarjoavat:

 • Lisättyä tehokkuutta laadunvalvonnassa
 • Korkeampaa tuottavuutta
 • Lisättyä tarkkuutta
 • Suuria kustannussäästöjä
 • Kaiken automaattisen mittatekniikan yhdeltä toimittajalta

GOM tarjoaa ihanteellisia automaatioratkaisuja teollisiin laadunvalvontatarpeisiin. GOM:n ratkaisu johtaa luotettavaan, tarkkaan ja ongelmattomaan tuotteeseen, joka soveltuu tarvittavaan teolliseen käyttötarkoitukseen.

GOM:n Automaattisen mittausjärjestelmän käytöstä tulee tärkeä osa yhtiöiden laatujärjestelmää.

  

Kvalitetskontroll

Tärkeässä osassa laadunvarmistusta on ohjelmisto jolla voidaan tehdä sekä vertailuja, tarkastuksia ja raportteja. GOM tarjoaa tähän oivan ratkaisun jossa alkuun pääsee ilmaisella GOM Inspect ohjelmistolla. Jos toiminnot halutaan automatisoida GOM Inspect Professional tarjoaa tämän mahdollisuuden.

Taktil-matning

GOM Touch Probe mahdollistaa vaikeasti skannattavien  piirteiden, kuten syvien reikijen mittaamisen. GOM Touch Probe mittaa yksittäisiä pisteitä ja primitiivejä jotka yhdistetään ATOS-skannereiden dataan saumattomasti. Vertailu suoraan CAD:iin on myös mahdollista GOM Touch Probe:lla.

Plåtformning

Ohutlevy muovauksen optiominti on erityisen tärkeätä ajoneuvoteollisuudessa jossa sekä materiali valintoja ja muotoja optiomidaan käyttäen apuna 3D mittauslaitteistoja.

 

Muodonmuutoksen mittaus

Optista 3D deformaatio mittausta staatisen ja dynaamisen kuorman alla.

Dynamisk deformationsanalys

GOM:n mittalaitteet auttavat ymmärtämään materiaaliominaisuuksia. GOM:n laitteistot mittaavat koko geometrian mikä tarjoaa uusia mahdollisuuksia perinteisten menetelmien kuten venymäliuskojen, LVDTs ja värähtelymittareihin verrattuna.

Kun mittaukset tehdään suoraan 3D:nä nähdään myös virheet jotka perinteisesti ovat jääneet huomioimatta. Vertailu 3D malliin sekä mahdollisuus verrata tuloksia FEM analyysiin antaa myös uusia mahdollisuuksia tulosten tulkinnassa. Testit voivat olla joko staattisia tai dynaamisia ja mitattavan kappaleen koko voi olla joko hyvin pieni tai suuri. Esimerkkejä testeistä ovat:

 • Lujuusanalyysi
 • Vetokokeet
 • Värähtelyanalyysit
 • Väsytyskokeet
 • Kolaritestit
Statisk deformationsanalys

Kannettava TRITOP-järjestelmä mahdollistaa koordinaattien tarkan 3D mittaamisen nopeasti ja yksinkertaisesti. Mittaus korvaa monet perinteisillä 3D-koordinaatti mittalaitteilla tehtävät mittaukset. Mittaus voidaan myös toteuttaa hankalissakin olosuhteissa koska kannettava laitteisto tuodaan mitattavan kohteen luokse.

 

 

Jigit ja Reverse Engineering

Automaattinen mittaus yleistyy vauhdilla valmistavassa teollisuudessa. GOM tarjoaa tähän uusia ratkaisuja optisen mittaustekniikan saumattoman yhdistämiseen muihin prosesseihin. GOM:lla on pitkä kokemus automatisoinnista ja luo uudet referenssit sekä prosessivarmuuden kun käytettävyyden kannalta.

Fixturer

Jigit

Suoritamme kiinnittimien suunnittelut, valmistukset, asennukset ja mittaukset in-house työnä, yksi toimittaja suorittaa koko työn. Tämä on erityisen tärkeää lyhyiden toimitusaikojen ja joustavien ratkaisujen saavuttamiseksi.
Laatu on meille tärkeää, ja kiinnittimet rakennetaan lujatekoisiksi. Kiinnittimet ovat mukautettu sekä koordinaattimittauskoneisiin, että optiseen mittaukseen ja tukielementit ovat yksilöllisesti säädettävissä XYZ-koordinaateissa. Lisäksi kiinnitinmateriaali on uudelleenkäytettävä. Voimme myös auttaa mittauspalvelulla joka voi olla ajankohtaista kiinnikkeiden komponenteille.
Lopputulos on asiakkaalle edullinen ratkaisu. Asiakkaan tyytyväisyys on tärkein tavoitteemme.

Reverse Engineering

Reverse engineering eli käänteinen suunnittelu, tarkoittaa fyysisen objektin ominaisuuksien siirtämistä digitaaliseen muotoon. Usein tämä tarkoittaa 3D-skannatun STL-mallin kääntämistä STEP/IGES malliksi.  Meidän avulla kappaleesta saadaan 3D-skannattu data voidaan joko kääntää STEP/IGES malliksi tai luoda mitatun datan pohjalta uusi CAD-malli. 

Ota yhteyttä joko puhelimitse 040 515 3341 tai sähköpostilla info@cascade.fi