Muodonmuutoksen mittaus

Optista 3D deformaatio mittausta staatisen ja dynaamisen kuorman alla.

Dynamisk deformationsanalys

GOM:n mittalaitteet auttavat ymmärtämään materiaaliominaisuuksia. GOM:n laitteistot mittaavat koko geometrian mikä tarjoaa uusia mahdollisuuksia perinteisten menetelmien kuten venymäliuskojen, LVDTs ja värähtelymittareihin verrattuna.

Kun mittaukset tehdään suoraan 3D:nä nähdään myös virheet jotka perinteisesti ovat jääneet huomioimatta. Vertailu 3D malliin sekä mahdollisuus verrata tuloksia FEM analyysiin antaa myös uusia mahdollisuuksia tulosten tulkinnassa. Testit voivat olla joko staattisia tai dynaamisia ja mitattavan kappaleen koko voi olla joko hyvin pieni tai suuri. Esimerkkejä testeistä ovat:

  • Lujuusanalyysi
  • Vetokokeet
  • Värähtelyanalyysit
  • Väsytyskokeet
  • Kolaritestit
Statisk deformationsanalys

Kannettava TRITOP-järjestelmä mahdollistaa koordinaattien tarkan 3D mittaamisen nopeasti ja yksinkertaisesti. Mittaus korvaa monet perinteisillä 3D-koordinaatti mittalaitteilla tehtävät mittaukset. Mittaus voidaan myös toteuttaa hankalissakin olosuhteissa koska kannettava laitteisto tuodaan mitattavan kohteen luokse.