ATOS 5

ATOS 5

ATOS 5 är utvecklad för industriellt bruk där höga krav på mätresultat och robusthet gäller. ATOS 5 levererar data med hög precision under korta mättider, även i tuffa miljöer. Resultatet blir pålitliga mätresultat och analysdata.

ATOS 5X

ATOS 5X

ATOS 5X - Sensorn för automatisk 3D-scanning av stora objekt. Med den extremt starka ljuskällan i ATOS 5X kan komplicerade och stora föremål snabbt mätas in mycket noggrant. 

ATOS Core

ATOS Core

3D-scannern ATOS Core utmanar marknaden med en 3D-scanner med normal GOM kvalitet till ett mycket fördelaktigt pris. Förutom ett lågt instegspris har GOM satsat på att ta fram en lösning som kräver en låg tröskel att börja använda.

GOM CT

GOM CT

GOMs CT är speciellt utvecklad för att kunna mäta och analysera komplexa detaljer utvändigt som invändigt. 

ATOS Triple Scan

ATOS Triple Scan

GOMs ATOS Triple Scan använder en innovativ och ny mät- och projektionsteknik. Tekniken innefattar alla funktioner och fördelar som är kända med GOMs utprovade stereokamera lösning plus GOMs senaste teknologiska framsteg.

ATOS Capsule - 3D-scannern med precision

ATOS Capsule - 3D-scannern med precision

ATOS Capsule är en optisk 3D-scannner med hög precision för digitalisering av geometrier. ATOS Capsule används för kvalitetssäkring av små till medelstora detaljer och utmärker sig genom sin höga precision och möjlighet att fånga fina detaljer. Användningsområden är till exempel för första inspektion av kugghjul, turbinblad ochmedicinska detaljer.

ATOS Compact Scan

ATOS Compact Scan

ATOS Compact Scan passar in i ett nytt segment för 3D-scanning och inspektion. Denna lättviktiga och kompakta konstruktion öppnar upp för nya applikationsområden för komponenter av typen gjutna och formsprutade, formade och modellerade, interör, prototyper och designmodeller.

GOM Touch Probe

GOM Touch Probe

GOM Touch Probe tillåter en kombination av en 3D-ytmätning  en handhållen punktbaserad mätning. Proben är idealisk för mätning på dolda ytor men tillåter även snabb mätning av individuella punkter och primitiver plus jämförelse av individuella punkter direkt mot CAD.

ARGUS – Optisk fomningsanalys

ARGUS – Optisk fomningsanalys

Optimeringen av plåtformningsprocesser innebär hänsyn till rätt materialval och verktygsoptimering vilket speciellt är viktigt inom fordonsindustrin för att vara konkurrenskraftig. Det optiska 3D-formningsanalyssystemet ARGUS stödjer denna process med exakta och intressanta resultat från formningsprocessen.

PONTOS - Dynamisk 3D-analys

PONTOS - Dynamisk 3D-analys

Modern produktutveckling kräver en bättre förståelse av en komponents dynamiska uppträdande. I kontrast till konventionella system som mäter förskjutningar kan PONTOS reducera mättiden till ett minimum.

Fixturer

Fixturer

Vi utför design, konstruktion, tillverkning, montering och inmätning av fixturer i egen regi. Vilket innebär att allt arbete utförs av en leverantör. Speciellt viktigt är detta för att kunna nå korta leveranstider och flexibla lösningar. 

Geomagic Wrap

Geomagic Wrap

Programpaketet innehåller kompletta verktyg för hela processen - från behandling av utdata från 3D scanners till färdiga IGES/STEP ytor att använda i ett CAD-system. Geomagic Wrap bygger sitt världsomspännande goda rykte på skapandet av mycket precisa 3D ytor av komplexa organiska former.

Geomagic Design X

Geomagic Design X

Kombinationen av 3D-scanningsdata och 3D-CAD modelldata är lösningen för framgångrik "Reverse engineering". Hitintills har möjligheten för denna kombination varit dålig och oftast krånglig med ej synkroniserade programvaror. Lösningen på denna utmaning är programvaran Geomagic Design X. Geomagic Design X hjälper snabbt till att 3D-scanningsresultatet blir en CAD-mesh.

Geomagic Control X

Geomagic Control X

Snabb jämförelse av tillverkade, och 3D-scannade, ämnen mot CAD original. Geomagic Control passar automatiskt in CAD originalet mot uppmätt ämne. Välj sedan toleransnivå. Fäst tolerans-noteringar för markerade punkter och publicera resultatet.

PTC Windchill - PLM och PDM

PTC Windchill - PLM och PDM

PTC Windchill är PLM systemet som förvaltar, korsrefererar och ger synlighet för allt produkt-relaterat innehåll, inklusive MCAD, ECAD dokument och programvara. PTC Windchill stödjer de flesta CAD och ECAD system på marknaden.