Utbildning

ATOS_Triple_Scan_Brochure_Page_2-3_002.jpg

Schemalagda kurser för GOM-system under 2019

OBJ_GRAF-0000014509-XX-001-VIEW.jpg

Användarna av GOM-system blir allt fler och vi kommer framöver därför att även ha schemalagda kurser. Cascade har därför lagt upp ett schema för kurser i GOM-system enligt nedan för 2019. GOM har under 2018 skapat ett utbildningskoncept där all utbildning i GOMs system följer samma riktlinjer över hela världen. Cascade certifierade sig under 2018 för dessa utbildningar.

Plats för kurserna: Cascades kontor, Metangatan 3, Mölndal

Kurstid: 9.00 – 16.00, lunch ingår

Pris: Kontakta Cascade på kurs@cascade.se

Prisreduktion: De kunder som har supportkontrakt erhåller en fri kursdag/år

Anmälan: Anmälan av kurs görs till kurs@cascade.se . Eventuell avbokning av kurs går bra fram till en vecka före kursstart.


ATOS Scanning: Grundkurs i 3D-scanning med ATOS – 1 dag

Inga baskunskaper krävs.

-        Preparering

-        Mätstrategier inom scanning

-        Handhavande ATOS-system

-        Utföra scanning

-        Hantera scanningsdata

-        mm

Kursdagar 2019:
21 maj och 10 september


 

GOM Inspection Professional: Grundkurs i inspektion/rapportskapande – 2 dagar

Baskunskap i form av Grundkurs i 3D-scanning med ATOS och grunder i mätteknik.

-        Introduktion till programvaran

-        Editering av scannad mesh

-        Spårbarhet och beroenden

-        Uppriktningar och toleranser

-        Inspektionsplanering

-        Rapporter och mallar

-        Trender

- Form & Läge

-        Inspektion utan CAD-data

-        mm

Kursdagar 2019:
22-23 maj och 11-12 september


 

Mätning med TRITOP: Grundkurs i TRITOP – 1 dag

Inga baskunskaper krävs.

-        Preparering och förberedelse

-        Handhavande med kamera

-        Metod vid mätning

-        Fotogrammetri vid större komplexa objekt

-        Mm

Kursdagar 2019:
19 mars och 17 september


 

TRITOP Inspektion: Inspektion av TRITOP data – 2 dagar

Baskunskap i form av Grundkurs i TRITOP.

-        Introduktion till programvaran

-        Enkel analys av mätdata

-        Spårbarhet och beroenden

-        Rapporter

-        Uppriktningar och toleranser

-        CMM inspektion

-        Mätprinciper

-        Mallar

-        mm

Kursdagar 2019:
20-21 mars och 18-19 september


 

VMR: Grundkurs i Virtual Measuring Room – 2 dagar

Baskunskaper i form av Grundkurs i ATOS plus kurs i GOM Inspect Professional.

-        Introduktion och start av mätprojekt

-        Import av CAD-data

-        Positionering av mätobjekt

-        Import av mätplan och uppriktning

-        Skapa positioner för fotogrammetri

-        Mätberedning

-        Utföra mätning

-        Optimering

-        Skapa mallar

-        Kiosk

-        Trend

-        mm

Kursdagar 2019:
26-27 mars och 24-25 september


 

ARAMIS Acquisition: Grundutbildning i ARAMIS – 1 dag

Inga baskunskaper krävs.

-        Preparering testobjekt

-        Mätstrategier inom 3D Testing

-        Handhavande ARAMIS-system

-        Utföra mätning/provning med ARAMIS system

-        Hantera provningsdata

-        mm

Kursdagar 2019:
14 maj och 1 oktober


 

ARAMIS Inspektion: Kurs i hantering av ARAMIS-data – 2 dagar

Baskunskap i form av ARAMIS Grundutbildning.

-        Introduktion till programvaran

-        Inspektion av Surface Component med avseende på töjning

-        Inspektion av Point Component med avseende på rörelser/vibrationer

-        Uppriktning och rörelsekompensation

-        Inspektionsplanering

-        Rapporter och mallar

-        mm

Kursdagar 2019:
15-16 maj och 2-3 oktober


 

 

Kiosk: Kurs i ATOS ScanBox Kiosk interface – 1 dag

Baskunskap i form av VMR utbildning.

-        Sätta upp Kiosk

-        Konfigurera interface och användare

-         Justera interface

-        Exportskript

-        Komplettera projektskript

-        Automatiska templates

-        mm

Kursdagar 2019:
28 mars och 26 septemberMBD / PMI: Introduktionskurs - 1 dag

Intresset för MBD (Model Based Definition) och PMI (Product and Manufacturing Information) har visat sig vara så stort att vi härmed har beslutat att hålla en introduktionskurs i ämnet där vi fokuserar på kvalitetskontroll/mätning.

Kursinnehåll:
- Vad är MBD, PMI och varför använda GD&T
- Hur skapar man semantisk PMI på ett enkelt och intelligent sätt
- Skapande av en mätberedning baserad på MBD/PMI
- Praktisk mätning i 3D-scanner och genomgång av resultat
- Sammanfattning och frågestund

Kursdagar 2019:
5 september


 

 

Vi kan naturligtvis även hålla utbildningar på plats hos kund. Återkom gärna med önskemål i detta fall till kurs@cascade.se eller till något av Cascades kontor.

 

 


 

Vidare kommer vi fortsättningsvis även att hålla våra kurser i

GOM Inspect gratisprogramvara

datumen

26 februari, 14 maj, 3 september och 5 november

 

GOM Correlate gratisprogramvara

datumen

27 februari och 4 september

 

Till ett reducerat pris. Anmäl er gärna för dessa kurser även via kurs@cascade.se