Auto Teaching

En av finesserna med en ATOS ScanBox är "Auto Teaching". "Auto Teaching" är en mycket kraftfull samling av funktioner för att göra programmeringen av en automatisk 3D-scanning så enkel och riktig som möjligt och innebär i korthet följande:

  • robot kontrollern (teach pendant) behövs inte för att skapa ett mätprogram
  • robotens mätpositioner skapas automatiskt för en CAD-geometri
  • input till mätpositionerna är CAD-modell, mätpunkter och PMI-data ( "Product and Manufacturing Information" för toleranser etc)
  • programmet vet hur optimal positionering skall vara för roboten så att bästa scanningsresultat uppnås vilket minskar antalet scanningar
  • programmet sorterar även robotpositioneringarna efter kortaste förflyttning vilket sparar mättid (det klassiska handelsresandeproblemet)

Resultatet av "Auto Teaching" leder till att programmeringstiden offline (programmeringen kan göras offline) för att skapa en mätning reduceras kraftigt. Likaså reduceras tiden i mätcellen för att sluttesta programmet. Vidare elimineras användarens påverkan över mätningen och dess resultat vilket leder till en mycket stabilare process.

 
nyheterUlf Lindqvist