Moldex3D

Simulering och Analys av Formsprutning

Att tidigt i designarbetet få förståelse för producerbarhet och problem som kan uppstå i formsprutnings processen sparar tid, ofta mycket tid.

Med Moldex3D får du möjlighet att snabbt analysera och optimera din design till att bli lätt att tillverka med hög kvalitet. Undvik sjunkmärken, otillräcklig fyllning, smältlinjer mm. Optimera matningssystem, temperaturer och tryck.

Med Moldex3D eDesignSYNC finns möjligheter till integration med PTC Creo, SolidWorks och NX, vilket gör att du inte behöver öppna några nya "program" eller konvertera ditt filformat. Arbeta istället vidare i den miljö du är van vid.

  • Analysera det mesta runt formsprutningsprocessen
  • Identifiera optimala fyllningspunkter
  • Stor material databas
  • Möjlighet att animera plastfyllningen
  • En 3D solver som ger nogranna resultat
  • Möjligheter till integration med bl.a. PTC Creo